Medlemsvilkår - Regler og ansvar

 1. ToppformGYM produkter er medlemskap med og uten bindingstid.
   

 2. Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder deg inn. Ved innmelding blir du kan du bli belastet for treningsavgift for resterende dager av inneværende måned. veiledende treningsavgift med binding er kr 349,- pr. mnd.
   

 3. Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden 1 måned, medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter oppsigelse. Dette gjelder alle medlemskap.
   

 4. ToppformGYM har 18-års aldersgrense, og du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Oppdager vi at du er under 18 år, uten foresatte sitt samtykke avsluttes medlemskapet umiddelbart.

  Medlemmer under 18 år må få foreldre/foresatte til å signere en avtale før de kan benytter ToppformGYM.

  Regler
  1. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at egen helsetilstand er egnet til fysisk aktivitet, og at nødvendig kunnskap om utstyrs bruk er tilegnet. Medlemmet aksepterer at ToppformGYM ikke kan holdes ansvarlig for personskader, eller skade og tap av personlige gjenstander under oppholdet på senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. ToppformGYM  tar ikke ansvar for klær og personlige eiendeler, selv om disse er låst inn i garderobeskap.

  2. Adgangskortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

  3. Det er strengt forbudt å slippe personer som ikke er medlem inn på senteret. Overtredelse medfører
  utestengelse fra senteret i 1 måned samt bot på kr. 1500,-.

  4. Grunnet loggføring og sikkerhet må alle bruke adgangskort. Et medlem kan ikke åpne døren for
  medlemmer som ikke har med seg adgangskortet.

  5. Vi gjør oppmerksom på et det er montert kameraer og at det gjøres videoopptak når gymmet.
  er ubetjent. Sporadiske kontroller vil gjøres. Alle besøk blir loggført. I vår personvernerklæring beskrives hvordan vi behandler dine personopplysninger.

  6. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befinner seg på senteret. Låste skap utenom senterets åpningstider vil bli åpnet og skapet tømt. Eventuelle utgifter i forbindelse med dette pålegges medlemmet.

  7. Medlemmet plikter å bruke rent treningstøy og rene innesko. Av respekt for med trenende og utstyr, skal håndkle brukes på apparater, benker og matter. Eventuell svette fjernes med desinfiseringsmiddel og papir.

  8. Vekter og utstyr skal ryddes/henges på plass etter bruk. Orden og renslighet er et krav. , avfall skal kastes i søppeldunker. Mislighold av disse regler kan føre til utestengelse av senteret.

  9. Enhver befatning av dopingmidler nevnt i IOC`s liste fører til utestengelse fra ToppformGYM.

  10. Medlemmet plikter å sette seg inn i rømningsveier og opphengt branninstruks.

  11. Senteret må forlates senest kl. 23.00. Lys slås av automatisk etter stengetid, og alarm aktiviseres.
  Eventuell overtredelse som medfører utrykning av vekter belastes med kr. 2500,-.

  12. Enhver form for fotografering eller filming i Aktiv Treningssenter lokaler som involverer en annen part
  må eventuelt godkjennes av den det måtte gjelde. Fotografering og filming i garderober er strengt forbudt og vil bli anmeldt.

  13. Trening i bar overkropp, eller i bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt.